Trudności dla ruchu

 1. Wykruszanie się przybocznych, co często przekłada się na 4 lata prowadzenia gromady.
 2. Mało czasu na prowadzenie gromady w trakcie studiów lub po nich (inna specyfika pracy w gromadzie niż w drużynie harcerzy).
 3. Wysokie wymogi (pwd.) i jednocześnie podwójne standardy (tolerujemy p.o.).
 4. Uciekanie do innych pionów zuchmistrzów, którzy zdecydowali się zostać w harcerstwie po oddaniu gromady, brak propozycji dla nich.

Cele

 1. Zwiększenie liczby gromad zuchowych.
 2. Przyrost instruktorów zuchowych w stopniu phm.
 3. Zatrzymanie 16-latków w organizacji.

Rozwiązanie

Młodzi wodzowie prowadzący gromady pod auspicjami generałów.

Chcemy, by 16-latek lub starszy po przeszkoleniu pod opieką instruktora w stopniu phm mógł prowadzić gromadę zuchową. Gromadę mógłby przejąć w dwóch sytuacjach: Gdy drużynowy w stopniu phm przekaże mu gromadę, lub gdy założy gromadę pod opieką  instruktora w stopniu phm.

Wymagania dla zuchmistrza

Progi wejścia dla 16-latka który chce prowadzić gromadę:

 1. Opieka podharcmistrza
 2. Skończone 16 lat
 3. Ćwik/otwarte HO
 4. Praktyki w gromadzie (swojej lub innej)
 5. Otwarta próba pwd.
 6. Kurs metodyczny

Ścieżka zuchmistrza

 • 15-16 lat (1 liceum) kurs metodyczny, praktyki w gromadzie
 • 16-17 (2 liceum) Wódz gromady/ Realizacja próby pwd
 • 17-18 (3 liceum) Realizacja próby pwd – zamknięcie stopnia do ukończenia 18 roku życia
 • 18-19 (4 liceum – matura) Drużynowy gromady zuchowej (bez ograniczeń) otwarta próba phm
 • 19-20 (1 rok studiów) Sam może być generałem, może prowadzić gromadę, etc.

Zadania wodza

 1. Przeprowadzenie zbiórki zuchowej
 2. Umiejętność zaplanowania zbiórki (pod okiem “generała”)
 3. Kontakt z rodzicami po zbiórce
 4. Prowadzenie książki pracy
 5. Współpraca z hufcowym (to on dba o terminy oddania planu pracy, przychodzi na rady hufca)

Wymagania dla generała

 1. Zamknięta próba na phm
 2. Maksymalnie 3 jednostki pod opieką

Zadania generała

 1. Napisanie planu pracy wspólnie z wodzem.
 2. Kontakt z rodzicami (zebrania, sytuacje trudne).
 3. Cotygodniowe spotkanie ze swoimi wodzami.
 4. Wizytacja gromady raz na kwartał.
 5. Współpraca z referentem.