Koordynator: phm. Marcin Gierbisz

Założenia: Rozwój systemu kategoryzacji gromad zuchowych.