Koordynator: phm. Jakub Borkowski

Założenia: Zaprojektowanie nowych mundurów zuchowych i opracowanie zmian regulaminowych w tym zakresie.