Koordynator: phm. Jakub Borkowski

Założenia: Ujednolicenie i zaktualizowanie regulaminów dotyczących zuchów i zuchmistrzów.