Koordynator:
Założenia: Zaktualizowanie sprawności, poszerzenie ich bazy i ułatwienie sposobu układania prób.