Koordynator: phm. Jakub Borkowski

Założenia: Stworzenie działu metodycznego dla zuchmistrzów w ramach portalu azymut.zhr.pl