Lista wszystkich projektów, nad którymi obecnie pracuje wydział. Jeśli chcesz pomóc albo masz jakieś pomysły lub spostrzeżenia - skontaktuj się z nami!

Apka

Koordynator: phm. Paweł Marczuk Założenia: Dopracowanie narzędzia służącego do planowania pracy i zarządzania zdobywaniem gwiazdek i sprawności przez zuchy.

Czytaj więcej.

Generał

Koordynator: pwd. Wojtek Nowakowski
Założenia: Opracowanie systemu pozwalającego na prowadzenie zuchów przy drużynach harcerzy pod opieką podharcmistrza.

Czytaj więcej.

Kategoryzacja

Koordynator: phm. Marcin Gierbisz Założenia: Rozwój systemu kategoryzacji gromad zuchowych.Czytaj więcej.

Kształcenie

Koordynator: hm. Piotr Wiśnioch
Założenia: Dopracowanie matrycy kompetencji, wspieranie chorągwianych szkół instruktorskich w szkoleniu wodzów i instruktorów zuchowych.

Czytaj więcej.

Mundury

Koordynator: phm. Jakub Borkowski Założenia: Zaprojektowanie nowych mundurów zuchowych i opracowanie zmian regulaminowych w tym zakresie.


Czytaj więcej.

Regulaminy

Koordynator: phm. Jakub Borkowski Założenia: Ujednolicenie i zaktualizowanie regulaminów dotyczących zuchów i zuchmistrzów.


Czytaj więcej.

Sprawności

Koordynator:
Założenia: Zaktualizowanie sprawności, poszerzenie ich bazy i ułatwienie sposobu układania prób.


Czytaj więcej.

Zuchopedia

Koordynator: phm. Jakub Borkowski Założenia: Zebranie i uporządkowanie wiedzy zuchmistrzowskiej, a następnie stworzenie podręcznika zuchologii, opracowań zajęć kursowych oraz materiałów e-learningowych.


Czytaj więcej.