Koordynator: phm. Paweł Marczuk

Założenia: Dopracowanie narzędzia służącego do planowania pracy i zarządzania zdobywaniem gwiazdek i sprawności przez zuchy.