Zdiagnozowane trudności dla Organizacji

 1. Mało liczne drużyny – wiele drużyn harcerzy nie ma wystarczającej liczby ludzi do prowadzenia działania systemem zastępowym, nabory są mało efektywne.
 2. Brak gromad przy drużynach – drużyny harcerzy nie współpracują ściśle z gromadami, przez co gromady nie mają gdzie oddawać zuchów, a harcerze nie mają skąd brać nowych ludzi.
 3. Brak ciągłości wychowania – zuch przechodząc do harcerzy wchodzi w całkowicie nowe, nieznane środowisko, przez co część zuchów się wykrusza. Podobnie wygląda sytuacja na linii harcerze-wędrownicy.
 4. Brak oferty dla szesnastolatków – nie mamy oferty adresowanej do 16-latków, dlatego odpływają z Organizacji.

Cele

 1. Zwiększenie liczby gromad zuchowych.
 2. Przyrost instruktorów w stopniu phm.
 3. Zatrzymanie 16-latków w organizacji.

Rozwiązanie

Młodzi wodzowie prowadzący gromady pod auspicjami drużynowych w stopniu phm.

Chcemy dać drużynowemu harcerzy w stopniu podharcmistrza możliwość stworzenia w swoim środowisku gromady prowadzonej przez przeszkolonego szesnastoletniego wodza.

Kim jest Generał?

 1. Doświadczony instruktor
 2. Podharcmistrz lub po kursie phm.
 3. Zuchmistrz lub po module generalskim
 4. Wspierający maksymalnie 3 jednostki

Próg wejścia dla Generała

 1. Zamknięta próba na podharcmistrza
 2. Maksymalnie 3 jednostki pod opieką
 3. Ukończenie modułu generalskiego lub prowadzenie gromady zuchów

Zadania Generała

 1. Kontakt z rodzicami – zebrania, sprawy trudne.
 2. Napisanie planu pracy wspólnie z wodzem – odpowiada za merytorykę planu pracy, za warstwę wychowawczą.
 3. Współpraca z referentem – jest pomostem między swoimi wodzami a referentem
 4. Cotygodniowe spotkanie ze swoimi wodzami – podsumowanie zbiórki i omówienie planowanych działań. Nie musi być długie i może odbyć się on-line.
 5. Wizytacja gromady raz na kwartał – sprawdzenie gromady w boju
 6. Zagwarantowanie opieki – zapewnienie pełnoletniej osoby na każdej zbiórce (niekoniecznie członka ZHR)

Jak zostać generałem?

Musisz być podharcmistrzem i mieć doświadczenie zuchmistrzowskie. Jeśli nie jesteś zuchmistrzem, nic straconego – możesz ukończyć kurs podharcmistrzowski z modułem generalskim lub zdobyć wiedzę w inny sposób. Na stronie wydziału będą dostępne materiały kształceniowe

Znajdź ludzi – chłopaków, którzy nie są instruktorami, a chcą rozpocząć prowadzenie gromady. Kandydat musi ukończyć kurs zuchmistrzowski (obejmujący formy pracy, planowanie, prowadzenie zbiórek).

Jako generał możesz mieć pod sobą trzech wodzów. Pamiętaj, że na generale ciążą pewne obowiązki

Zadania wodza bez stopnia instruktorskiego

 1. Przeprowadzenie zbiórki zuchowej
 2. Umiejętność zaplanowania zbiórki (pod okiem “generała”)
 3. Kontakt z rodzicami po zbiórce
 4. Prowadzenie książki pracy
 5. Współpraca z hufcowym (to on dba o terminy oddania planu pracy, przychodzi na rady hufca)

Wymagania dla zuchmistrza

Progi wejścia dla 16-latka który chce prowadzić gromadę:

 1. Skończone 16 lat
 2. Opieka podharcmistrza
 3. Otwarte próby pwd i HO
 4. Praktyki w gromadzie (swojej lub innej)
 5. Kurs metodyczny (zalecany, nieobowiązkowy)

Ścieżka, którą Generał prowadzi podopiecznych

 • 16 lat (1 kl. szkoły śr.) kurs metodyczny, praktyki w gromadzie
 • 16-17 (2 kl. szkoły śr.) Wódz gromady/ Realizacja próby pwd
 • 17-18 (3 kl. szkoły śr.) Realizacja próby pwd – zamknięcie stopnia do ukończenia 18 roku życia
 • 18-19 (4 kl. LO+matura/4 kl. technikum) Drużynowy gromady zuchowej (bez ograniczeń) otwarta próba phm
 • 19-20 (1 rok studiów/5 kl. technikum+matura) Sam może być generałem, może prowadzić gromadę, etc.

Prowadzenie gromady pod wodzą Generała może być epizodem, po którym podopieczny wraca do drużyny harcerzy jako potencjalny następca. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dotychczasowy wódz zuchów został (po przeszkoleniu) drużynowym harcerzy albo wrócił do drużyny pełniąc inną funkcję – wszystko dzieje się w ramach jednej jednostki. Gromada nie jest oderwanym bytem, żyje w ścisłej symbiozie z drużyną harcerzy.

Prezentacja w pdf