Koordynator: phm. Jakub Borkowski

Założenia: Ujednolicenie i zaktualizowanie regulaminów dotyczących zuchów i zuchmistrzów.

Prace w toku:

  1. Regulamin gromady zuchów.
  • Wprowadzenie zmian związanych z Projektem Generał.
  • Wprowadzenie zmian związanych z Wielką Drużyną.
  • Poprawki błędów.
  • Przeredagowanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
  • Projekt w wersji roboczej znajduje się tutaj (na czerwono i pomarańczowo zaznaczono elementy, które planujemy usunąć w ramach odchudzania treściowego).