Koordynator: phm. Henryk Skrzyński
Założenia: Zaktualizowanie sprawności, poszerzenie ich bazy i ułatwienie sposobu układania prób.

Chcemy przyjrzeć się obecnemu systemowi sprawności. Planujemy zaktualizować i poszerzyć bazę sprawności i ułatwić zuchmistrzom korzystanie z książeczki. Żeby to zrobić potrzebujemy informacji od drużynowych, dlatego prosimy Cię o wypełnienie ankiety https://forms.gle/WVXMXbDGzXdwGbQk9. Jest dość długa, ale bardzo liczymy na Twoją pomoc.

Dodatkowo 23 maja 2020 na seminarium zuchmistrzowskim w Warszawie spotykamy się z naukowcami i specjalistami od rozwoju i wychowania dzieci, by na najwyższym poziomie móc namyślić się nad aktualizacją. Nie może tam Ciebie zabraknąć!

Tych, którzy są bardziej zainteresowani tematem zapraszamy do dołączenia do zespołu pracującego nad reformą. Liczymy na udział instruktorów z jak największej liczby chorągwi! Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – phm. Henrykiem Skrzyńskim pod e-mailem h.skrzynski w domenie naszego Związku.