Koordynator: phm. Jakub Borkowski

Założenia: Zebranie i uporządkowanie wiedzy zuchmistrzowskiej, a następnie stworzenie podręcznika zuchologii, opracowań zajęć kursowych oraz materiałów e-learningowych.

StatusTrwają rozpoczęte na konferencji Konkret prace nad zmapowaniem potrzeb interesariuszy oraz przygotowaniem konspektów metodycznych.