phm. Michał Narzelski

phm. Marcin Gierbisz

phm. Jakub Borkowski

W ZHR od 2001 roku. Od tego czasu był zuchem, harcerzem, wędrownikiem, wodzem, instruktorem, pełnił szereg funkcji w hufcu, chorągwi i okręgu. W pracach wydziału bierze udział od 2011 roku.

hm. Piotr Wiśnioch

pwd. Wojtek Nowakowski

phm. Paweł Marczuk