Nasz system polega na tym, że przez umiejętny dobór ciekawych gier, porywających ćwiczeń i dramatycznych gawęd kształcimy u dzieci charakter, rozwijamy umysł, dajemy warunki do rozwoju fizycznego. Uczymy odróżniać dobro od zła, tworzymy atmosferę sprzyjającą wychowaniu. (…) Starsi chłopcy wychowują swych młodszych kolegów. To jest największa siła naszej organizacji.

Aleksander Kamiński „Antek Cwaniak”