Przejdź do kursów przewodnikowskich (drużynowych) albo kursów przybocznych.

Kursy przybocznych

Kurs Przybocznych Zuchów Strzały XI
Chorągiew: Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy
Termin: na razie przełom października-grudnia 2020 roku.
Miejsce: Szczecin
Wymagania co do kandydatów: 15 lat.
Kontakt/www: kacpermborkowski na poczcie od Google
Inne informacje: Nie jest wymagane doświadczenie w pracy z zuchami.

Kursy przewodnikowskie wodzów

Chorągiew: Łódzka
Termin: druga połowa sierpnia 2020 r.
Miejsce: Radziochy (prawdopodobnie)
Wymagania co do kandydatów: ćwik, rocznikowe 16 lat
Kontakt/www: krzysztof.jerczynski w domenie naszego Związku

Kursy Orlego Dębu i Pajęczarnia
Chorągiew: Górnośląska, Dolnośląska, Lubelska, Ziemi Opolskiej
Termin: 2 połowa sierpnia
Miejsce: południowy zachód PL
Wymagania co do kandydatów: ćwik
Kontakt/www: marcin.mucha w domenie naszego Związku